USŁUGI

Biuro projektowe BBE zapewnia kompleksową obsługę z zakresu projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budownictwa mieszkalnego, obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych.

Każdy projekt rozpoczynamy od spotkania ze zleceniodawcą w celu dokładnego przeanalizowania potrzeb Inwestora. Dzięki tej metodologii, na etapie projektowania zmian jest mniej, a projekt jest zakończony przed terminem. To zawsze prowadzi do zadowolenia klienta.


INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

 • Instalacje elektryczne wewnętrzne
 • Sieci i przyłącza elektroenergetyczne SN, nN
 • Stacje transformatorowe SN/nN
 • Zasilanie gwarantowane (UPS, agregaty prądotwórcze)
 • Instalacje oświetlenia podstawowego
 • Instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 • Oświetlenie uliczne
 • Oświetlenie zewnętrzne obiektów
 • Instalacje uziemiające i odgromowe
 • Układy automatyki i sterowania


INSTALACJE
TELETECHNICZNE

 • Systemy sygnalizacji pożarowej SSP
 • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
 • Systemy kontroli dostępu KD
 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • Instalacje telewizji przemysłowej CCTV
 • Systemy zarządzania budynkiem BMS
 • Systemy okablowania strukturalnego
 • Punkty dystrybucyjne sieci LAN
 • Systemy antenowe i sieci dystrybucyjne telewizji kablowych
 • Systemy detekcji CO, LPG i innych gazów
GdańskZAKRES

 • Projekty koncepcyjne
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Dokumentacje powykonawcze
 • Pozyskiwanie uzgodnień, opinii, decyzji
 • Przedmiary i kosztorysy
 • Nadzory autorskie
 • Porady techniczno-prawne